Algemene Ledenvergadering 16 maart 2016

De Algemene Ledenvergadering vond dit jaar plaats op 16 maart. Traditie getrouw in de manege. Er kwamen inclusief de bestuursleden 19 personen. Vooraf gegaan door een kop koffie met zelfgebakken koek van Kristel Pakkert werd in een goede sfeer de agenda afgewerkt. Tijdens de vergadering werd er nog een drankje genuttigd en kon men wat nootjes geknabbelen.
Lia Jager had een prachtig jaarverslag van alle activiteiten gemaakt. Foto's op een groot scherm erbij, maakten het compleet. De kascommissie ging akkoord met de jaarrekening. De aanwezigen complimenteerden Selma met het duidelijke overzicht. Enkele voorstellen m.b.t.  de financiën worden door het bestuur meegenomen en verwerkt. Het bestuur had het jaarprogramma voor 2016 rond. Dit komt ook op de contributiekaart te staan.             
Na vier jaar secretaresse te zijn geweest trad Lia Jager af. Eigenlijk wilde ze vorig jaar al stoppen, maar gezien het feit dat toen twee bestuursleden, waaronder de voorzitter, uit het bestuur gingen besloot ze nog een jaar te blijven. Elly Meuleman bedankte haar daarvoor hartelijk. Dit ging vergezeld van een kaaspakketje. Gelukkig heeft het bestuur in Sylvia Spikker- Zomer een opvolger gevonden.

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search