Jaarvergadering buurtvereniging

Deze activiteit is al geweest. Bekijk het verslag:

woensdag, maart 16, 2016 - 20:00

Het bestuur van de buurtvereniging “Oude Molen”,
nodigt u uit om op 16 maart a.s.
de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen
Beste leden van de Buurtvereniging “Oude Molen”,
Op woensdag 16 maart a.s. wordt in een bovenzaal van manege ’t Ruiterkamp de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Alle leden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Aanvang 20.00 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Post en ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 11 maart 2015
4. Jaarverslag 2015
5. Bespreking concept jaarprogramma 2016
6. Financieel jaarverslag 2015 en budget 2016
7. Verslag kascommissie
8. Bestuurswisselingen
(Lia Jager is aftredend en niet herkiesbaar)
9. Rondvraag
10. Sluiting
Oproep Bestuursleden
Het bestuur heeft Silvia Zomer bereid gevonden het secretariaat over te nemen.
Tegenkandidaten echter, kunnen zich melden tot 5 minuten voor aanvang
               
Graag tot ziens op woensdag, 16 maart.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van uw buurtvereniging Oude Molen
Elly Meuleman 55 13 20
Lia Jager  54 31 65
Selma Bognetteau 54 32 79
Truus Habermann 54 10 06
Gerbert Pakkert 54 03 23

contact via e-mail oudemolen@gmail.com of bel gewoon een bestuurslid.

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search