Buurtvereniging

 

De buurtvereniging

‘De buurtvereniging stelt zich ten doel de belangen te vertegenwoordigen en het welzijn te bevorderen – in de ruimste zin van het woord - van de bevolking van buurtschap Oude Molen te Lettele’. Dit is artikel 3 van de statuten. Dit doel wordt al nagestreefd sinds de oprichting op 16 oktober 1969 ( toen nog geheten Buurtvereniging Schoolkring De Oude Molen), maar de statuten waarin dit doel is vastgelegd dateren van 27 augustus 1998. Sindsdien heet de vereniging ‘Buurtvereniging OUDE MOLEN’.

De buurtvereniging staat onder nr. 08078808 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

De buurtvereniging heeft een bestuur dat jaarlijks het initiatief neemt om diverse activiteiten te (laten) organiseren. Daarbij kan altijd een beroep gedaan worden op een groot aantal leden. Alle activiteiten vindt u op deze website ( klik hier voor de activiteitenkalender). Er zijn diverse jaarlijks terugkerende evenementen voor groot en klein, maar ook worden er regelmatig nieuwe activiteiten georganiseerd, die ook weer tot een traditie kunnen uitgroeien. 

Op die manier blijven de buurtbewoners elkaar ontmoeten en streven we er continu naar te voldoen aan de doelstelling van de vereniging.

Meer geschiedenis over de buurtschap en  de buurtvereniging kunt u terugvinden in het boek ‘RondOM’,  dat ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum is gemaakt en op http://rondom.oudemolen.net/ is  te downloaden.

Het bestuur

De buurtvereniging is bereikbaar via één van de bestuursleden ( zie informatie hieronder) of via het contactformulier.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Freek Uijen, tel. 06-14236549
  • Penningmeester: Ben Kleverwal, tel. 06-20319500
  • Secretaris: Jacco Denneboom, tel. 06-22968250
  • Lid: Gerbert Pakkert, tel. 0570-540323
  • Lid: Louise Vierhouten, tel. 06-42650901

Lidmaatschap

Iedereen die in de buurtschap Oude Molen woont, kan lid worden van de vereniging. De kosten van het lidmaatschap kost € 5,- per volwassene. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Wilt u zich opgeven als lid, vul dan het formulier in en stuur dat naar oudemolen@gmail.com

Financiële middelen

Naast de contributie financiert de buurtvereniging een groot deel van de kosten met het ophalen van oud-papier. Eenmaal per kwartaal  wordt het oud papier opgehaald. Als bewoner van de buurt verwacht de buurtvereniging dat u uw oud papier via de buurtvereniging laat afvoeren. Voor ophaaldata zie de activiteitenkalender. 

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search