Jaarvergadering

Met z'n dertienen, waaronder vier bestuursleden, waren we op 13 februari bijeen in de bovenzaal van de manege. De min of meer standaard agenda werd gevolgd. Het verslag van de vorige jaarvergadering werd goedgekeurd. Silvia las het jaarverslag van de activiteiten voor. Op het grote scherm konden we tegelijkertijd de bijbehorende foto's bekijken. De kascommissie had de financien gecontroleerd en was, zoals elk jaar, vol lof over het werk door Selma verricht. Robert-Jan had twee jaar in de kascommissie gezeten en werd daarom hartelijk bedankt voor het verrichte werk. Hij wordt opgevolgd door Harry te Wierik. Dit jaar waren er twee bestuursleden aftredend. Gelukkig konden we Truus Habermann herbenoemen. Applaus viel haar, ondanks afwezigheid, ten deel. Ook applaus was er voor Jacco Denneboom. Hij wordt de nieuwe secretaris van de buurtvereniging door Silvia Spikker op te volgen. Silvia is naar Bathmen verhuisd. Ze blijft nog wel lid en heeft al aangegeven nog wel te willen helpen bij het organiseren van het Sinterklaasfeest. Elly bedankte Silvia voor het gedane werk en overhandigde een pakketje met artikelen van de molen. Het jaarprogramma werd gepresenteerd. Eigenlijk staat er elke maand wel iets op het programma. Van de leden kreeg het bestuur dan ook complimenten over de activiteiten van het afgelopen en komende jaar. In 2019 bestaat de buurtvereniging 50 jaar. Dit zal tijdens het buurtfeest worden gevierd. Robert-Jan Looymans en Carla van Swighem willen wel helpen met de organisatie. Zoals altijd verliep de vergadering in een gemoedelijke sfeer en sloten we af met een drankje en wat nootjes.

Activiteit: 

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search