jaarvergadering

Twee maal vier is acht. Met slechts acht personen waren we bij de jaarvergadering. Vier bestuursleden en vier leden. Helaas een laagterecord. Maar goed..... Alle agendapunten werden gewoon afgehandeld. Selma, de penningmeester, kreeg de complimenten voor haar jaarrekening. Ze was na twee maal drie jaar aftredend. Er had zich, zoals we al hadden verwacht, niemand aangemeld om de nieuwe penningmeester te worden. Gelukkig had Selma al aangegeven nog wel door te willen. Dat werd vanzelfsprekend dankbaar aanvaard. Wim Pakkert werd als kascommissie lid bedankt. Mees Stuijs zal volgend jaar de kas controleren. Het jaarprogramma werd doorgenomen, men vond de plannen prima. Dus het bestuur gaat weer aan de slag met het organiseren.

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search