JAARVERGADERING 2017

Op 15 februari werd de algemene jaarvergadering gehouden. Deze vond plaats in de vergaderzaal van de manege. Elf leden kwamen naar de vergadering. Drie daarvan waren bestuursleden. De secretaresse van de buurtvereniging was 14 dagen daarvoor bevallen van een gezonde zoon. Logisch dus dat ze niet aanwezig was. Gerbert Pakkert nam het voorlezen van het jaarverslag en notuleren daarom voor zijn rekening. Ook afwezig was onze duizendpoot in de zorg, Truus.                                
Uit het feit dat er maar acht leden naast het bestuur de moeite hadden genomen om naar de vergadering te komen, maakte het bestuur op dat de leden van de buurtvereniging wel tevreden zullen zijn over de jaarlijkse gang van zaken. Een aantal leden had zich keurig afgemeld voor de vergadering. In een gemoedelijke sfeer werd de agenda afgewerkt.        
Dit jaar was de penningmeester aftredend maar ook herkiesbaar. Er waren geen tegen-kandidaten. Gezien het feit dat de kascommissie ook dit jaar weer zeer tevreden over haar boekhouding was werd Selma terecht herbenoemd. De kascommissie bestond uit Paul te Riele en Bea Struijs. Paul wordt volgend jaar opgevolgd door Robert Jan Looymans.       
Het bestuur had de fietstochten die samen met de Larenseweg in Bathmen al jaren worden georganiseerd op de agenda gezet. De animo om mee te fietsen is vanuit de buurtvereniging al een aantal jaren minimaal. "Is het nog zinvol om hieraan mee te werken? " zo was de vraag. Besloten is om de organisatie ervan toch nog een aantal jaren door te zetten. Wie weet komt er een kentering  en kunnen we in de toekomst weer meer leden mee zien fietsen.                .

Activiteit: 

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search