Jaarvergadering

Op 1 september werd alsnog de jaarvergadering gehouden. De laatste jaren vond deze in februari plaats. Maar zoals Covid-19 al veel afgelastingen had veroorzaakt, gold dat ook voor de jaarvergadering. Maar op 1 september, rekening houdend met de anderhalve meter afstand, konden we dan toch weer fysiek vergaderen in de manege. De standaard punten zoals notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag passeerden de revue. Zoals altijd was de jaarrekening weer perfect voor elkaar. Waarvoor Selma dan ook hartelijk werd bedankt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Het  wisselen van de bestuursleden was behoorlijk in het slop geraakt. Gevolg: er waren vier van de vijf bestuursleden aftredend. Alleen Jacco niet. Nieuwe bestuuursleden werden gezocht. Dat verliep gelukkig voorspoedig. En dus werden er met instemming van de aanwezige leden drie nieuwe bestuursleden benoemd. Ben Kleverwal volgt Selma Bognetteau op als penningmeester, Louise Vierhouten komt in de plaats van Truus Habermann in het bestuur en Freek Uijen werd ook benoemd. Freek zal de voorzitterstaak van Elly Meuleman overnemen. Elly zal in februari daadwerkelijk aftreden. Ook Gerbert Pakkert is aftredend. De komende tijd wordt er daarom nog een nieuw bestuurslid gezocht. Truus en Selma werden vanzelfsprekend niet met lege handen naar huis gestuurd. Een dankwoord van de voorzitter werd vergezeld door een pakketje van Kloas in "t Hof.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Op de agenda stond ook nog : kermis op de Oude Molen. Een aantal enthousiastelingen ziet het helemaal zitten om in 2022 een Pinksterkermis te organiseren. Oude tijden herleven. Ben Kleverwal nam de leden d.m.v. een power point mee in de plannen. De vraag aan het bestuur is nu of e.e.a. onde de noemer van Stichting Buurtvereniging Oude Molen georganiseerd kan worden. De aanwezigen waren, na enkele opmerkingen over veiligheid en financiën, enthousiast. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur hierover een definitieve beslissing nemen.

Activiteit: 

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search