Algemene jaarvergadering en buurtborrel

Zondag 10 april vond de algemene jaarvergadering plaats van de buurtvereniging Oude Molen. Door de corona pandemie was de vergadering al meerdere malen verschoven en uitgesteld. De vergadering werd door de nieuwe voorzitter Freek Uijen voor het eerst geleid.
 
Om twee uur verzamelde zich al een flinke groep geïnteresseerde in de manege. Aan bod kwamen ingezonden stukken, mededelingen en een aantal agendapunten werden toegelicht door buurtgenoten; Jacco Denneboom las het jaarverslag voor; Mees Struijs gaf een verklaring (op erudiete wijze) namens de kascommissie; Ben kleverwal lichte de financiën toe; Freek Uijen gaf een korte toelichting over het nieuwe jaarprogramma en de intenties van het bestuur; Jaap Borren en Mees Struijs gaven tekst en uitleg over de vergevorderde plannen over de Pinksterkermis. Jaap ging vooral in over de veiligheid en Mees uiteraard over de financiën. Aan het einde was er de traditionele rondvraag.
 
Aansluitend  was er een buurtborrel. Het deed het bestuur deugd dat nog meer buurtgenoten hierbij aanwezig konden zijn. Het was gezellig voor jong en oud. Fijn om weer eens met elkaar aan tafel te mogen zitten. De nieuwe voorzitter Freek Uijen gaf ook een speech waarin hij zich voorstelde en aangaf waarom hij gemotiveerd is om te beginnen aan zijn nieuwe rol.
 
Rond vijf uur verscheen er voor de deur van de manege een frietkraam en kon men allen een patatje met een snack halen. Dit ging er bij iedereen goed in.
 
Het was een leuke middag en het bestuur kijkt met veel plezier terug op de eerste activiteit van 2022. We hopen dat het een voorspoedig jaar wordt met gezellige activiteiten.
 
Klik hier voor de foto's.

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search