Verslag deelname Oude Molen aan optocht Lettelse kermis

3 aug 2014: Oude Molen neemt deel aan optocht tijdens Lettelse Kermis
Na het succes van de bijdrage van de buurtvereniging Oude Molen aan de manifestatie ‘Bathmen spant de Kroon’ van eind mei/begin juni waren de deelnemers alom enthousiast over het toen geopperde idee dat een soort herhaling tijdens de Lettelse Kermis op 3 augustus moest worden georganiseerd. Oude Molen is per slot van rekening Lettele en dus waarom zouden we ontbreken, nu we zo’n mooie ‘act’ hebben.
Zo gezegd zo gedaan. En ondanks het feit dat (i) de hessenwagen uit Barneveld niet deel kon nemen,(ii) de vakanties in juli volop begonnen waren waardoor veel buurtgenoten weken afwezig waren en (iii) het thema van de optocht (Platteland) wat laat bekend werd waardoor er aanpassingen in de stoet van Oude Molen moesten worden toegevoerd, is het toch gelukt een eigen bijdrage te leveren.
Het thema Platteland is door de buurtvereniging vertaald naar het motto ‘OUDE MOLENaren eeuwenlang geWIEKste plattelanders’. Dat betekende dat toch veel van de optocht van de BsdK behouden kon blijven : de plattelanders in 1800 met handkarren, de hannekemaaiers, de herbergiersters die weer puffekes uitdeelden en enkele aanspanningen, gereden door leden van de koetsenvereniging Olde Mölle. Toegevoegd werden de plattelanders van de eerste helft van de vorige eeuw, waarbij Swiebertje, Saartje en Bromsnor niet ontbraken. Maar ook de boerenklederdracht van die tijd, de introductie van de overall, het melken, het vervoer met juk van emmers, hooien en de stand van zaken rond de landbouwmechanisatie waren onderdeel van het geheel. De groep van Oude Molen werd gesloten met de modernste tijd. Grote trekker, de boerinnen in eigentijdse overalls en de boer die de melkrobots aanstuurt met een simpele computer.
Oude Molen bracht met deze grote bijdrage (naast al het rijdend materieel liepen 30 figuranten mee) de jury van de optocht enigszins in verlegenheid. Een dergelijke klasse was niet voorzien en werd naar ons idee inderhaast gecreëerd. Maar ondanks het korte bestaan van deze categorie viel Oude Molen wel gelijk in de prijzen: een aanmoedigingsprijs.
De prijs (twee flessen Prosecco) zijn verdeeld onder de dames die heel veel moeite hebben gedaan om precies op tijd voor iedereen de juiste kleding te krijgen: Truus Habermann en Geertje te Riele.
Alles bij elkaar werd het een prachtige zondag.
Benieuwd naar wat impressies? Klik dan hier voor een selectie foto’s van Henk Habermann en Lia Jager.

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search