Persbericht Provincie rond aanleg rotonde, 50-km zone Oude Molen en groot onderhoud N344

De provincie heeft het hiernavolgende persbericht vandaag ( 10 september) verzonden. Iedere geïnteresseerde is welkom op de inloopbijeenkomst van 18 sept a.s. 18.00-19.30 uur in de manege 't Ruiterkamp.
Voor de hele geschiedebnis van dit project dat nu na vijf jaar zijn voltooiing krijgt het totaaloverzicht: Klik hier

Persbericht
Zwolle, 10 september 2019
18 september 2019 inloopbijeenkomst in manege ’t Ruiterkamp in Bathmen
Afsluiting N344 Deventer-Holten van 4 tot 14 oktober 2019

De provincie Overijssel organiseert op woensdag 18 september 2019 een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden voor meer verkeersveiligheid op de N344, de provinciale weg tussen Deventer en Holten. Belangstellenden kunnen van 18.00 tot 19.30 uur de inloopbijeenkomst bezoeken in manege ’t Ruiterkamp Bathmen, Koekendijk 20 in Bathmen. Medewerkers van de provincie Overijssel en aannemer Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) zijn aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en omleidingen en om vragen te beantwoorden.
Afsluiting
In de periode tussen vrijdag 4 oktober 19.00 uur tot en met maandag 14 oktober 07.00 uur is de N344 tussen kruispunt Bathmenseweg-Holterweg tot aan de bebouwde kom van Holten afgesloten voor al het verkeer. Gedurende die week wordt er dag en nacht gewerkt. Door de korte afsluiting van de weg en het naastgelegen fietspad is de hinder voor de omgeving en de weggebruikers tot een minimum beperkt.
Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. De omleidingsroutes lopen via de Spitdijk in Bathmen en N332 nabij Holten. Fietsers worden omgeleid via de overzijde van de weg. Aanwonenden en bedrijven blijven zo veel mogelijk bereikbaar. De aannemer maakt hierover afspraken met de betreffende bewoners en ondernemers.

Werkzaamheden
Tijdens de afsluiting van de N344 wordt het kruispunt Oude Molenweg/Oostermaatsdijk vervangen door een rotonde. De hoofdrijbaan krijgt een nieuwe asfaltlaag en markeringen. Ter hoogte van het buurtschap Oude Molen wordt de provinciale weg ingericht als een bebouwde kom met een maximum snelheid van 50 km/uur. Daarnaast worden de fietspaden richting Deventer aan beide zijden vervangen en verbreed met cementloos beton. Dit is een duurzame betonsoort met een zeer lage CO2-uitstoot bij de productie.

Samen werken aan meer verkeersveiligheid
In samenwerking met het buurtcomité Oude Molen, de gemeente Deventer en de politie zijn in het verleden verschillende maatregelen genomen om het aantal voorrangsongevallen op het kruispunt te verminderen. Hiervoor zijn middengeleiders met een doorsteek voor fietsers en voetgangers aangelegd. Ook zijn de aansluitingen van zijwegen versmald, is de markering vernieuwd en zijn borden geplaatst om de attentie van de weggebruikers te verhogen.
Met de herinrichting van het kruispunt Oude Molenweg/Oostermaatsdijk en de bebouwde kom bij buurtschap Oude Molen verwachten de betrokken partijen de 18 verkeersongevallen van de afgelopen tien jaar op dit traject drastisch te verminderen. Naast de verkeersveiligheid verbetert hiermee ook de doorstroming van het verkeer en de leefomgeving van de omwonenden van de provinciale weg.

Kijk voor meer informatie over de omleidingsroutes en de plannen voor de aanpak van de weg op www.overijssel.nl/n344-oudemolen.

Informatie: Joram van Donk, team Communicatie, provincie Overijssel, telefoon 038 499 75 08 of bij spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search