Oude Molen en Bathmen spant de Kroon

Nieuws geactualiseerd tot 22 mei 2014

Aan: Alle deelnemers/figuranten van de Oude Molen bijdragen tijdens BsdK.
Hierbij wat detailinformatie over het komende Hemelvaartsdagweekend, waarin we als buurtschap Oude Molen een bijdrage leveren aan het welslagen van BsdK zowel op Hemelvaartsdag 29 mei als op Zondag 1 juni.

Zie bijlage voor meer info.


Nieuws geactualiseerd tot 17 maart 2014
Op dit moment zijn drie commissies actief en wel:
Commissie  1    -Versiering van de buurtschap:
Commissieleden : Kristel Pakkert  en Jacco Denneboom
In het kader van de oproep van de organisatie van Bathmen spant de kroon heeft ook de buurtvereniging de buurt te versieren tijdens de week van Bathmen spant de Kroon. De commissie stelt nu het volgende voor:
Binnen de buurtschap (binnen de witte bordjes Oude Molen):
1. –bij elk huis een bord in de tuin met de oude huisnummering (bijv. LE 3 / OK 15) op een houten bord met olie verf (o.i.d.). We gaan de kleur van het bord en de letters nog bepalen. Zo’n 175 jaar geleden werd namelijk in de gemeente Diepenveen de verplichte woningnummering ingevoerd en wel als wijknummering ( Le = Lettele, Ok was Okkenbroek enz) . De wetgever bepaalde toen dat het bord aan de voorkant van huis moest staan en het nummer met duidelijke letters en cijfers in olieverf op dat bord moest worden vermeld.
- bij elk huis 2 lijnen met vlaggetjes vanaf het huis naar bord met de oude huisnummering. Het lijkt ons leuk om zelf stoffen vlaggetjes te maken aan een lijn van touw (om in de oude stijl te blijven), maar hiervoor hebben we wel hulp nodig van buurtgenoten.
Bij een aantal huizen langs de Holterweg en de Oude Molenweg:
-Bij een aantal huizen willen we in het kader van de handelsroute langs de Hessenweg, kraampjes in de tuin plaatsen met handelswaar, zoals bijvoorbeeld manden met eieren,  appels, honing, olieproducten, enz.
Mailing aan ieder lid van de buurtvereniging
-Via de buurtvereniging willen we een mailing rondsturen om bovenstaande bekend te maken. Daaruit moet duidelijk blijken dat we in eerste instantie alle huizen binnen de buurtschap zullen benaderen, maar dat andere leden die ook deel willen nemen door een bord in de tuin te laten plaatsen zich uiteraard aan kunnen melden.

Commissie 2 :  -     Inrichting Molenplein op Hemelvaartsdag 29 mei en
- Optocht 1 juni in Bathmen
Commissieleden : Paul te Riele en Mees Struijs
a) Hemelvaartsdag: De dauwtrapfietstocht van de BsdK heeft een halteplaats bij de Molen de Leeuw. Samen met de vrienden van de Molen proberen dan op het Molenplein een sfeertje te scheppen en wel:
i. Door een molentafereel van een paar honderd jaar geleden na te bootsen.
ii. Door de herberg Oude Molen, een herberg voor passanten van de langs de Oude Molen lopende Hessenweg te laten herleven.
b) Optocht 1 juni 2014: ook in de optocht willen we als Oude Molen de nabijheid van de hessenweg uitbeelden. Zowel het vrachtvervoer met hessenmannen en grote wagens als allerlei andere passanten: marskramers, struikrovers, bedelaars, stroper, gelukszoekers, en meer.
Hemelvaartsdag op Molenplein.
Het tafereel molenplein zal bestaan uit een groot doek met opengewerkte molen,  met op de voorgrond allerlei materialen die met het molenwerk van doen hebben.  Graan, meel, molensteen, takels, bilhamers en zo meer. Het idee is dit als een soort  ‘Panorama Mesdag’in te richten. De buurtvereniging werkt hierin nauw samen met  Tonnie Moes, de molenaar op de molen. Verder is er een bakker die in de houtoven  zijn brood bakt.
Het tafereel ‘herberg aan de hessenweg’ zal bestaan uit een grote tent waarin door  de Vrienden van de Molen zoals gebruikelijk de koffie en thee en koeken en  kruutmoes e.d. worden geserveerd. Als de fietsers aankomen en pauzeren zijn in en  rond de herberg allerlei figuranten aan het rondlopen, zijnde de passanten van 200  jaar geleden, of zitten in de herberg.
Voor beide taferelen worden nog vrijwilligers gezocht als figurant. De figuranten  worden gekleed in de oude stijl. ( zie Commissie 3).
Voor de inrichting van de herbergtent zoeken we ook nog veel wat meet authentieke  meubels, drinkgerei en versiering.
Optocht 1 juni:
Voor de optocht denkt de commissie de figuranten die op Hemelvaartsdag op het  molenplein hun rol hebben gespeeld, ook te vragen voor de optocht. Dit wordt dan  aangevuld met de vrachtvervoerders over de hessenweg, hessenman en  hessenwagen, boerenkarren en dergelijke. Ook hier zoekt de commissie nog de juiste  ‘paardenwagen’ combinatie. Een heuse hessenwagen (authentiek uit die tijd) zal al  de opwachting maken.
Figuranten gevraagd
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en de ledenvergadering hebben al een redelijk  groot aantal buurtgenoten zich aangemeld voor een of andere figurantenrol. Maar  om het mooi te maken zoeken we er nog een tiental in de rollen zoals boven  aangegeven. Heeft u interesse? Gewoon even melden aan de commissie.

Commissie 3 :  Kledingcommssie
Commissieleden :  Truus Habermann en Lia Jager
De kledingcommissie zal proberen om voor alle figuranten de juiste kleding te krijgen.  Dat kan door lenen, huren of zelf maken. Ideeën hoe de verschillende rollen gekleed  waren in de tijd van Napoleon, zijn er al. Nu is het zoeken, waar en hoe is die kleding  voor beide dagen te krijgen. Makkelijker wordt het voor de commissie als men weet  wie, welke rol gaat spelen. Dus nog een reden om u zo snel mogelijk als deelnemer  aan te melden.

Kleding gevraagd
Mocht u ook nog ouderwetse kleding of toneelkleding in de kast  hebben hangen of  weten waar dit gemakkelijk verkregen kan worden, meldt u zich  dan even bij de  commissie.

Bij zowel de nieuwjaarsreceptie als de ledenvergadering zijn presentaties gehouden, waarin ook voorbeelden van plaatjes zijn opgenomen over de kleding van de mensen toen. De presentaties vindt u ook hier op de website (presentatie van 11 maart).

WORDT VERVOLGD


Bathmen spant de Kroon en Oude Molen

Het bestuur van de buurtvereniging heeft in de afgelopen weken op verschillende manieren getoetst of er draagvlak is om als buurtvereniging ons te laten zien tijdens de activiteiten van ‘Bathmen spant de Kroon’. Het draagvlak blijkt er wel te zijn. Om de argumenten nog een keer te zien en een indruk te krijgen wat de bedoeling kunt u hier een presentatie bekijken van de voorzitter die hij tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst heeft toegelicht (klik hier).
Nu worden er commissies gevormd om de diverse ideeën verder vorm te geven. Daarnaast zijn er allerlei figuranten nodig die en op het molenplein tijdens hemelvaartsdag 29 mei en tijdens de optocht op zondag 1 juni een rol krijgen toebedeeld.
Heeft u zich nog niet opgegeven, doe dat dan alsnog en stuur uw aanmelding naar het e-mailadres van de buurtvereniging  oudemolen@gmail.com .

Over het verloop van de organisatie van de activiteiten kunt u via deze website op de hoogte blijven. Kijk dus regelmatig naar het laatste nieuws.

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search